Covid-19 update (d.d. 29/12/2020)
Gedeeltelijke heropstart VTS-gym vanaf maandag, 4 januari 2021
Op basis van de huidig geldende federale en lokale maatregelen kan VTS Gym haar werking gedeeltelijk terug opstarten vanaf maandag, 4 januari 2021. Het indoor sporten is namelijk opnieuw toegelaten voor gymnasten tot en met de leeftijd van 12 jaar (geboortejaar 2009).

Daarnaast wenst VTS Gym ook te benadrukken dat het geenszins zijn trainers en hulptrainers onder druk wil zetten om trainingen sowieso te laten doorgaan. Onze (hulp)trainers hebben naast hun opdracht als trainer en vrijwilliger ook andere verantwoordelijkheden in te vullen in bijvoorbeeld de onderwijs- of zorgsector, of hebben risicopatiënten in de familie. We laten hen vrij om hun prioriteiten zelf te bepalen en steunen hen daarin.

We beseffen dat het een moeilijke evenwichtsoefening is tussen het enerzijds vervullen van onze sociale en sportieve rol als vereniging en anderzijds de nodige maatregelen te nemen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij hopen daarbij op uw begrip.

Volgende afdelingen starten op: Kleuters, Ravotters, Kapoenen, Bengels, Tumbling beginners en Tumbling jongeren.
Voor de afdeling Kabouters zal in de loop van januari bekeken worden wanneer opgestart kan worden.

We beseffen dat de situatie snel kan veranderen en dat wat we vandaag neerschrijven morgen al achterhaald kan zijn door beslissingen van de overheid. Om op de hoogte te blijven van de laatste stand van zaken in verband met de organisatie van de trainingen vragen we u dan ook om onze berichtgeving op de website (vts-gym.be) en/of sociale media te volgen.

We wensen bij deze iedereen ook een goede gezondheid toe en de nodige moed om deze moeilijke periode kordaat en op een verantwoorde wijze te doorstaan!

Veiligheidsprotocollen voor trainingen
Uiteraard wensen wij onze trainingen op een corona-veilige manier te organizeren. Om aan deze voorwaarden te voldoen werd een veiligheidsprotocol per zaal opgesteld en werden gedragscodes voor ouders, gymnasten en trainers uitgewerkt.

We vatten hier even de belangrijkste richtlijnen samen, maar we verzoeken u de documenten die u verder in dit bericht vindt met de nodige aandacht door te nemen:

WAT DOE IK INGEVAL VAN BESMETTING OF MOGELIJKE BESMETTING VAN EEN GYMNAST OF EEN FAMILIELID?


Hier vind u meer gedetailleerde informatie in de eerder vermelde documenten:

CONTACT
Voor meer informatie:

Els Petit (Secretaris)
Eduard Anseelestraat 120
2830 Willebroek
tel.: 0478 99 18 22
secretariaat@vts-gym.be
Katja Mampaey (Hoofdtrainer)
Kalanderlaan 18
2830 Willebroek
tel.: 0498 93 95 17
info@vts-gym.be
Van Humbeeck     Sinonquel     iSport11     Studiebureau Jan Foque     Lardenoit Finance NV     Optiek De Leener     Volkshuis Willebroek     WegeplantNV     Uw logo ook hier? Klik hier!