Turnzaal 't Venneke is terug beschikbaar
Vanaf maandag, 3 mei gaan de trainingen van Kapoenen, Bengels, Juffers & Knapen, Tumbling Beginners en Tumbling Jongeren terug door in Turnzaal 't Venneke; de renovatiewerken zijn afgerond.
Let op! Bovenstaande trainingen verlopen nog steeds onder de geldende bubbelafspraken in deze afdelingen.

Gymweek
Inschrijvingen zijn mogelijk vanaf 1 maart 2021. Klik hier om te registreren.

Mogelijke wijzigingen regelgeving buitenschoolse activiteiten.
Covid-19 update (d.d. 27/01/2021)

Naar aanleiding van het overleg over buitenschoolse activiteiten voor kinderen onder 13 jaar en in afwachting van de beslissing van het federale overlegcomité op vrijdag, 29 januari willen we ons als VTS Gym zo goed mogelijk voorbereiden.

Kunnen alle ouders tegen ten laatste zaterdag, 30 januari 12u via dit formulier onze korte vragenlijst beantwoorden? Zo kunnen we bubbels van 10 maken en onze activiteiten zoveel mogelijk verderzetten.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Voor de afdelingen Kabouters en Kleuters: indien de nieuwe maatregelen zouden ingaan vanaf zaterdag, 30 januari, kan de training niet doorgaan op zaterdag. Hou e-mail, website en social media in de gaten.

Opstart afdeling Kabouters vanaf zaterdag, 30 januari 2021
Covid-19 update (d.d. 24/01/2021)

Zoals eerder aangekondigd kon de afdeling Kabouters niet opstarten. Ondertussen zijn echter de examens van de hogescholen en universiteiten bijna achter de rug waardoor we er in geslaagd zijn om ook voor de Kabouters voldoende trainers te vinden om in een bubbel te werken volgens de geldende coronamaatregelen. Ook het federale overlegcomité van 22 januari stelde geen onmiddelijke wijzingen voorop.

De kabouters starten op met ingang van zaterdag, 30 januari 2021 - 9u15 tot en met 10u15.

Natuurlijk blijven alle coronamaatregelen ook voor deze afdeling van toepassing, d.w.z.:
Gedeeltelijke heropstart VTS-gym vanaf maandag, 4 januari 2021
Covid-19 update (d.d. 24/12/2020)

Op basis van de huidig geldende federale en lokale maatregelen kan VTS Gym haar werking gedeeltelijk terug opstarten vanaf maandag, 4 januari 2021. Het indoor sporten is namelijk opnieuw toegelaten voor gymnasten tot en met de leeftijd van 12 jaar (geboortejaar 2009).

Daarnaast wenst VTS Gym ook te benadrukken dat het geenszins zijn trainers en hulptrainers onder druk wil zetten om trainingen sowieso te laten doorgaan. Onze (hulp)trainers hebben naast hun opdracht als trainer en vrijwilliger ook andere verantwoordelijkheden in te vullen in bijvoorbeeld de onderwijs- of zorgsector, of hebben risicopatiënten in de familie. We laten hen vrij om hun prioriteiten zelf te bepalen en steunen hen daarin.

We beseffen dat het een moeilijke evenwichtsoefening is tussen het enerzijds vervullen van onze sociale en sportieve rol als vereniging en anderzijds de nodige maatregelen te nemen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij hopen daarbij op uw begrip.

Volgende afdelingen starten op: Kleuters, Ravotters, Kapoenen, Bengels, Tumbling beginners en Tumbling jongeren.
Voor de afdeling Kabouters zal in de loop van januari bekeken worden wanneer opgestart kan worden.

We beseffen dat de situatie snel kan veranderen en dat wat we vandaag neerschrijven morgen al achterhaald kan zijn door beslissingen van de overheid. Om op de hoogte te blijven van de laatste stand van zaken in verband met de organisatie van de trainingen vragen we u dan ook om onze berichtgeving op de website (vts-gym.be) en/of sociale media te volgen.

We wensen bij deze iedereen ook een goede gezondheid toe en de nodige moed om deze moeilijke periode kordaat en op een verantwoorde wijze te doorstaan!

Veiligheidsprotocollen voor trainingen
Uiteraard wensen wij onze trainingen op een corona-veilige manier te organizeren. Om aan deze voorwaarden te voldoen werd een veiligheidsprotocol per zaal opgesteld en werden gedragscodes voor ouders, gymnasten en trainers uitgewerkt.

We vatten hier even de belangrijkste richtlijnen samen, maar we verzoeken u de documenten die u verder in dit bericht vindt met de nodige aandacht door te nemen:

WAT DOE IK INGEVAL VAN BESMETTING OF MOGELIJKE BESMETTING VAN EEN GYMNAST OF EEN FAMILIELID?


Hier vind u meer gedetailleerde informatie in de eerder vermelde documenten:

CONTACT
Voor meer informatie:

Els Petit (Secretaris)
Eduard Anseelestraat 120
2830 Willebroek
tel.: 0478 99 18 22
secretariaat@vts-gym.be
Katja Mampaey (Hoofdtrainer)
Kalanderlaan 18
2830 Willebroek
tel.: 0498 93 95 17
info@vts-gym.be
Van Humbeeck     Sinonquel     iSport11     Studiebureau Jan Foque     Lardenoit Finance NV     Optiek De Leener     Volkshuis Willebroek     WegeplantNV     Uw logo ook hier? Klik hier!