Q4Gym

VTS-Gym krijgt kwaliteitslabel Q4Gym met fantastische score van bijna 85%

Een score van 84,73% voor kwaliteit en felicitaties van de Gymnastiekfederatie erbovenop, daar mogen we als vereniging best fier op zijn!

Onze turnclub behaalde dit seizoen opnieuw het Q4Gym-label dat vier jaar geldig is. Met de audit van mei 2023 toonden we aan dat de club streeft naar een optimale clubwerking en een kwaliteitsvolle begeleiding en omkadering van de sporters in de club.

Trots zetten we enkele resultaten op een rijtje:

Voor clubmanagement en trainersbeleid krijgen we een monsterscore van 90,7% dankzij het maximumaantal punten voor de onderdelen strategische planning en structuur, betrokken-heid en interne begeleiding en opvolging van de trainers.
Andere uitschieters zijn ons communicatiebeleid, sociale binding, lokale verankering en welbevinden.

Voor sportieve basiswerking oftewel recreatief turnen scoren we ook bijzonder hoog: 86,6%. Een welverdiende beloning voor de vrijwillige inzet van al onze trainers en hulptrainers. Proficiat!

Met ons resultaat van 72,8% voor competitiegym mogen we beslist uitpakken! Competitie is niet het hoofddoel van VTS, terwijl de gymnastiekfederatie juist veel belang hecht aan het bevorderen van wedstrijd turnen. Dikke bravo!

Tijdens de audit werd opnieuw veel aandacht geschonken aan het unieke karakter van VTS-Gym. We kregen verwondering en bewondering voor hoe we onze sociale betrokkenheid in de praktijk omzetten: zeer lage lidgelden dankzij een groot aantal sociaal betrokken vrijwilligers. Een sportclub dus die écht openstaat voor iedereen.

Extra lof kregen we voor ons innovatief project ‘Clubgrade’. De commissie is van oordeel dat het project bijdraagt tot een goed beleid voor de toekomst. Het levert ons 200 extra punten op in de audit en wordt opgenomen als ‘good practice’ voor andere clubs.

Zijn er dan helemaal geen aandachtspunten of aanbevelingen? Ja natuurlijk wel. De zaken waar we zeker mee aan de slag gaan zijn: ledenbehoud en activiteiten.

Zoals bij vele verenigingen is het niet evident om het ledenaantal terug op het peil te brengen van voor de coronaperiode. De teams Evenementen en Communicatie zijn al gestart en zetten volop in op het bedenken en organiseren van leuke activiteiten en het promoten van onze club in Willebroek en omgeving. Hou dus zeker de sociale media in de gaten!

Zijn we tevreden met ons resultaat? Het zal wel zijn!

We hebben onze kwaliteitsscore van 4 jaar geleden (70,4%) ruim overtroffen! De Q4Gym-pancarte, het officiële Q4Gym kwaliteitslabel, krijgen we binnenkort, in september. En als toemaatje ontvangen we als club ook een subsidiebedrag.
CONTACT
Voor meer informatie:

Els Petit (Secretaris)
Eduard Anseelestraat 120
2830 Willebroek
tel.: 0478 99 18 22
secretariaat@vts-gym.be
Katja Mampaey (Hoofdtrainer)
Kalanderlaan 18
2830 Willebroek
tel.: 0498 93 95 17
info@vts-gym.be